Produkty
Technická podpora
O nás
|
Suggest
Oblíbené položky jsou prázdné.
Menu
 

Ochrana osobních údajů

Poznámka: Toto jsou informace o ochraně osobních údajů společnosti BayWa r.e. AG, vydavatele a provozovatele těchto webových stránek. Pokud vás zajímají informace o ochraně osobních údajů dceřiné společnosti BayWa r.e., vyberte si prosím z následující rozbalovací nabídky.

Od: srpen 2023

  1.   Kdo je správcem osobních údajů a koho můžete kontaktovat?
  2.   Které údaje zpracováváme a ze kterých zdrojů pocházejí?
  3.   Za jakým účelem a na jakém právním základě budou údaje zpracovávány?
  4.   Zpracování osobních údajů pro reklamní účely
  5.   Zpracování údajů o bonitě
  6.   Kdo dostává mé údaje?
  7.   Jak dlouho se mé údaje ukládají?
  8.   Zpracování osobních údajů uchazečů o práci
  9.   Komunikace e-mailem
10.   Jaké informace shromažďujeme, když navštívíte tuto stránku?
11.   Diagnóza, korekce a optimalizace pomocí Sentry
12.   Dochází k přenosu osobních údajů do jiných zemí?
13.   Jaká práva na ochranu osobních údajů máte?
14.   Mám povinnost poskytnout své údaje?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou nejvyššího řádu Ve společnosti BayWa r.e. AG a jejích dceřiných společnostech (dále jen „BayWa r.e.“) tedy zpracováváme vaše osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) výlučně na základě zákonných ustanovení. Smyslem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám veškeré podrobnosti o tom, jak naše společnost zpracovává vaše osobní údaje a jaké nároky a práva máte v souvislosti s osobními údaji v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Kdo je správcem osobních údajů a koho můžete kontaktovat?

Správcem osobních údajů je BayWa r.e. AG, Arabellastr. 4, 81925 Mnichov, Německo, e-mail: info(at)baywa-re.com, tel.: +49 89 383932 0.
Pověřence pro ochranu osobních údajů v BayWa r.e. AG můžete kontaktovat na uvedené poštovní adrese či na e-mailové adrese data-protection-officer(at)baywa-re.com.

2. Které údaje zpracováváme a ze kterých zdrojů pocházejí?

Zpracováváme údaje, které od vás získáváme při navazování a udržování obchodních vztahů. Zpracováváme také údaje, které jsme legitimním způsobem obdrželi od úvěrových registrů či sdružení na ochranu věřitelů, z veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní rejstříky, rejstříky sdružení, katastry nemovitostí, média) a od jiných společností, se kterými máme dlouhodobé obchodní vztahy.

K těmto osobním údajům patří:
Vaše kmenové/kontaktní údaje

 • U zákazníků z řad fyzických osob: jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), datum narození, údaje z poskytnutého dokladu totožnosti (kopie průkazu totožnosti, bankovní spojení.
 • U zákazníků či dodavatelů z řad společností: jméno zákonného zástupce, název společnosti, IČ, DIČ, číslo společnosti, adresa, kontaktní údaje kontaktní osoby (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje.

Vedle toho zpracováváme i tyto dodatečné osobní údaje:

 • informace týkající se typu a obsahu našeho obchodního vztahu, jako jsou údaje ze smlouvy, objednávky, prodejů a stvrzenek, historie zákaznických a dodavatelských vztahů, dokumenty vztahující se k poradenství, údaje o dopravních prostředcích,
 • finanční informace (například údaje o vaší bonitě),
 • reklamní a prodejní údaje,
 • dokumentace (např. protokoly z konzultací), snímky,
 • údaje z vašich elektronických transakcí s BayWa r.e. (např. IP adresa, přihlašovací údaje), 
 • další údaje, které jsme od vás získali v průběhu obchodního vztahu (např. při schůzce),
 • údaje, které sami generujeme z kmenových/kontaktních údajů, a další údaje, např. údaje pocházející z analýzy zákaznických požadavků a potenciálu,
 • dokumentace prohlášení o souhlasu s odběrem newsletterů apod.
 • záznamy z kamerových systémů,
 • fotografie pořízené na veřejných akcích.

3. Za jakým účelem a na jakém právním základě budou údaje zpracovávány?

Vaše údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a aktuálního znění německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) z roku 2018: 

V zájmu plnění (před)smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR):
Vaše údaje zpracováváme za účelem prodeje a distribuce svého zboží a služeb a také pro potřeby nákupu, logistiky, řízení a analýzu dodavatelů a zákazníků. Ke zpracování údajů dochází zejména při navázání a udržování obchodních vztahů a provádění smluv s vámi, například v následujících případech:

 • vytvoření a správa zákaznického či dodavatelského účtu,
 • plnění objednávek,
 • správa zákaznických karet,
 • účast v soutěžích o ceny, 
 • zasílání informací, např. žádost o katalog.

K plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR):
Vaše údaje musejí být zpracovávány za účelem plnění různých právních povinností, např. těch, které ukládají německý obchodní nebo daňový zákoník, předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti či normy upravující konkrétní produkty, například nařízení o nebezpečných látkách.

K ochraně legitimních zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR):
S ohledem na vyvažování zájmů lze osobní údaje zpracovávat nad rámec toho, co je nutné k plnění smlouvy, abychom ochránili své legitimní zájmy či legitimní zájmy třetích stran. Zpracování osobních údajů k ochraně legitimních zájmů může zahrnovat následující případy:

 • konzultace a výměna údajů s úvěrovými registry a sdruženími na ochranu věřitelů za účelem zjištění bonity a udržování celoskupinové databáze bonity, abychom dokázali rozpoznat riziko nezaplacení u společných zákazníků, 
 • reklama a marketing, 
 • opatření pro řízení obchodní činnosti a další rozvoj výrobků a služeb,
 • udržování celoskupinové zákaznické databáze s cílem zlepšit zákaznické služby,
 • opatření k ochraně prostor BayWa r.e. před protismluvním nebo nezákonným chováním, například kontrola přístupu nebo kamerové systémy, 
 • při soudních sporech.

Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR):
Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním svých údajů, budeme je zpracovávat v souladu s účely a v rozsahu dle prohlášení o souhlasu. Udělený souhlas (např. s odběrem našeho newsletteru) lze kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Pokud si to přejete, obraťte se na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1.

4. Zpracování osobních údajů pro reklamní účely

Vaše osobní údaje rovněž používáme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat o vašich objednávkách, jistých produktech nebo marketingových kampaních a abychom vám mohli doporučit výrobky či služby, které vás mohou zajímat. 
Proti takovému používání svých osobních údajů pro reklamní účely (v jednotlivých případech či obecně) můžete kdykoli vznést námitku. Společnost BayWa r.e. takovou námitku nikterak nezpoplatňuje. Pokud si to přejete, obraťte se na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1.

Doporučení výrobků e-mailem
V souladu s požadavky hl. 7 odst. 3 německého zákona proti nekalé soutěži má společnost BayWa r.e. právo použít e-mailovou adresu, kterou jste jí poskytli při objednávce výrobku či služby, k přímé propagaci svých obdobných výrobků či služeb. Tato doporučení od nás budete dostávat bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru.

Pokud již od nás nechcete dostávat e-maily s doporučenými výrobky, můžete proti tomuto použití své e-mailové adresy kdykoli bezplatně (s výjimkou nákladů na přenos dat za sazbu, kterou standardně platíte) vznést námitku. Pokud si to přejete, obraťte se na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1. Každý e-mail samozřejmě obsahuje odkaz k odhlášení.

Newsletter
Při zasílání newsletteru používáme dvoufázové potvrzení (double opt-in). Znamená to, že vám jej budeme posílat, jen pokud předem výslovně potvrdíte, že jej chcete odebírat. Zašleme vám e-mail s oznámením a požádáme vás, abyste kliknutím na tam obsažený odkaz potvrdili, že si přejete newsletter dostávat. 
Pokud se následně rozhodnete, že již nechcete dostávat newslettery, můžete kdykoli bezplatně (s výjimkou nákladů na přenos dat za sazbu, kterou standardně platíte) vznést námitku. V takovém případě postačuje písemné oznámení kontaktní osobě uvedené v bodu 1. V každém newsletteru je samozřejmě obsažen odkaz k odhlášení odběru.

5. Zpracování údajů o bonitě

Předávání údajů společnosti SCHUFA
V rámci smluvního vztahu, který jsme s vámi uzavřeli, předáváme společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Německo osobní údaje ohledně žádosti o navázání obchodních vztahů, jejich implementace a ukončení a také údaje týkající se protismluvního či podvodného chování. Právním základem pro tento přenos údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Přenos údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR může proběhnout, jen pokud je nutný k ochraně legitimních zájmů společnosti BayWa r.e. či třetích stran a pokud nad těmito zájmy nepřevažují zájmy či základní práva a svobody dotčené osoby, které vyžadují, aby byla zachována ochrana osobních údajů. Výměna údajů se společností SCHUFA probíhá také za účelem plnění zákonné povinnosti ověřovat bonitu zákazníků (par. 505a a 506 německého občanského zákoníku). Společnost SCHUFA zpracovává obdržené údaje a používá je také za účelem vytváření profilů (skóre), které pak poskytuje svým smluvním partnerům v zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a dle potřeby i ve třetích zemích (pokud Evropská komise rozhodne o adekvátnosti tamní úpravy), přičemž údaje se používají mj. k hodnocení bonity fyzických osob. Další informace o aktivitách SCHUFA lze nalézt v jejím informačním listu dle čl. 14 GDPR nebo na internetové stránce www.schufa.de/datenschutz.

Předávání údajů jiným úvěrovým registrům
BayWa r.e. při získávání informací o bonitě v případě legitimního zájmu využívá následující úvěrové registry: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt; Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Vídeň; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Mnichov; Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 Mnichov; EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau.

Udržování celoskupinové databáze bonity
Pokud jsme v zákonném rámci (tj. od úvěrového registru) obdrželi údaje o vaší bonitě, ukládáme je v systému, kam mají přístup společnosti ze skupiny, které se podílejí na řízení úvěrových vztahů BayWa. Smyslem je usnadnit transakce pro společné zákazníky a odhalit riziko nezaplacení. Přístup do databáze bonity je možný, jen pokud na tom příslušná společnost ze skupiny má legitimní zájem.

6. Kdo dostává mé údaje?

I když ke zpracování objednávky využíváme poskytovatele služeb, zůstáváme správcem osobních údajů. Všichni dodavatelé jsou smluvně zavázáni k tomu, aby s vašimi údaji nakládali důvěrně a zpracovávali je jen v rámci požadovaném pro poskytování služeb. Námi pověření dodavatelé vaše osobní údaje obdrží, pokud je to nutné k provedení jejich služeb. Patří k nim například poskytovatelé IT služeb, které potřebujeme k zajištění provozu a ochrany našeho IT systému, reklamní společnosti a provozovatelé databází, jejichž služby využíváme pro reklamní kampaně.

Vaše údaje budou zpracovávány v zákaznických databázích BayWa AG a jejích dceřiných společností včetně BayWa r.e. Tyto zákaznické databáze podporují úsilí o zlepšení úrovně stávajících zákaznických údajů (mazání zdvojených dat, zohlednění údajů o přestěhování či úmrtí, opravy adres) a umožňují využívání údajů z veřejných zdrojů. Tyto údaje jsou přístupné společnostem ze skupiny BayWa, které jsou zapojeny do zákaznické databáze BayWa (zúčastněné společnosti), a mohou být použity pro personalizované přímé marketingové kampaně (např. newslettery), cílený online marketing a personalizované uspořádání e-shopu.

Prostřednictvím zákaznické databáze mohou zúčastněné společnosti, které poskytují služby stejným zákazníkům, využívat informace o nich napříč celou skupinou. Tento přístup vždy poskytuje zákazníkům nejaktuálnější a nejrelevantnější data. Toto zpracování zájmů zákazníků představuje profilování dle definice ve čl. 4 GDPR, avšak nedochází k automatickému rozhodování. Zákaznické údaje se pro každou společnost ukládají zvlášť, přičemž BayWa AG slouží jako poskytovatel služeb pro jednotlivé zúčastněné společnosti.

Zde je k přehled společností patřících do BayWa AG:https://www.baywa.com/en/group/at_a_glance/group_companies/

Pokud je objednávka vytvořena či splněna přes portály výrobců, budou osobní údaje, které poskytnete, zpracovány přímo tam.

Vaše osobní údaje mohou získat také instituce jako soudy či externí auditoři, pokud to požaduje zákon, případně během soudního sporu.

Vaše údaje mohou za účelem uzavírání a plnění smluv získávat také pojišťovny, banky, úvěrové registry a poskytovatelé služeb a v případě prodeje projektů taktéž investoři.

7. Jak dlouho se mé údaje ukládají?

Vaše údaje ukládáme, dokud neskončí obchodní vztah nebo dokud nevyprší příslušná záruka, promlčecí doba nebo zákonná doba uchování (např. dle německého obchodního či daňového zákoníku) či dokud neskončí právní spory, ve kterých jsou tyto osobní údaje zapotřebí jako důkaz.

V případě kamerových systémů se záznamy obvykle mažou po sedmi dnech.

8. Zpracování osobních údajů uchazečů o práci

Pokud vaše podklady zašleme pracovnímu portálu, ukládáme vaše osobní údaje v bezpečném operačním prostředí, abychom je ochránili před ztrátou či zneužitím. Správcem vašich osobních údajů je společnost ze skupiny BayWa r.e., ve které se prostřednictvím našeho systému ucházíte o práci.

Kontaktní údaje této společnosti vyplývají z nabídky pracovní pozice na pracovním portálu BayWa r.e.

8.1. Které údaje zpracováváme a ze kterých zdrojů pocházejí?

V souvislosti se žádostí o práci zpracováváme zejména následující kategorie osobních údajů:

 • kmenová data (např. jméno, datum narození, národnost, bydliště),
 • dokumenty (např. osvědčení a životopis),
 • vzdělání (např. údaje o (vyšším) vzdělání a odborné kvalifikaci),
 • platební údaje (např. bankovní účet pro náhradu výloh souvisejících se žádosti o práci),
 • komunikační údaje (např. e-mail a telefon),
 • údaje z protokolu při používání IT systémů.

V individuálních případech mohou zpracovávané osobní údaje zahrnovat také speciální kategorie osobních údajů v souladu se článkem 9 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jako jsou údaje o zdravotním stavu, náboženská příslušnost nebo členství v odborech, pokud nám je ve svých podkladech sdělíte.

8.2. Za jakým účelem a na jakém právním základě jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR, národními zákony na ochranu osobních údajů a dalšími relevantními národními zákony.

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem zpracování žádosti o práci a k navázání zaměstnaneckého poměru se společností ze skupiny BayWa r.e., ve které se o práci ucházíte.

Právním základem pro implementaci procesu výběru uchazečů je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b) GDPR ve spojení s relevantními národními předpisy pro provádění předsmluvních opatření směřujících k navázání zaměstnaneckého poměru. V Německu vydal zákonodárce nad rámec čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b) GDPR ustanovení par. 26 BDSG, které upravuje zpracování osobních údajů pro účely zaměstnání.

Zpracování speciálních kategorií osobních údajů se provádí na základě čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR. Pokud práce, o kterou se ucházíte, vyžaduje zpracování údajů o zdravotním stavu, aby bylo možné posoudit vaši schopnost vykonávat práci, je právním základem čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR ve spojení s relevantními národními předpisy.

8.3. Jak probíhá proces žádosti o práci?

Můžete navštívit přímo stránku příslušné dceřiné společnosti BayWa r.e. O zveřejněnou volnou pozici se můžete ucházet zadáním svých údajů do příslušného formuláře. Vedle manuálního zadávání můžete převést jistá kmenová data ze svého profilu na sítích XING či LinkedIn, případně můžete ve formuláři použít funkci CV Parsing.

O stavu zpracování vaší žádosti vás budeme informovat e-mailem. V rámci žádosti o pracovní místo se vás můžeme zeptat, zda vaše podklady můžeme využít u jiných pracovních nabídek, které odpovídají vašemu profilu, a to případně také u jiných společností ze skupiny BayWa r.e., nebo zda je můžeme zahrnout do databáze uchazečů.

Pokud jste na pracovním portálu BayWa r.e. projevili zájem o práci u nás, můžeme se vás zeptat, zda vaše podklady můžeme využít u jiných pracovních nabídek v rámci BayWa r.e. Pokud vaší kvalifikaci nebo představám v okamžiku podání žádosti neodpovídá žádná pozice, můžeme vás po konzultaci s vámi zahrnout do databáze uchazečů.

Žádosti o pracovní místo, které jsou společnosti BayWa r.e. zaslány v tištěné podobě nebo e-mailem, nejsou přijímány. Příslušné údaje nebudou zadány do systému pro správu uchazečů. Tištěné žádosti o práci tedy budou okamžitě skartovány v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a žádosti, které přijdou e-mailem, budou okamžitě smazány. Výjimkou je přijetí žádosti v tištěné podobě nebo e-mailem při speciální události (např. seznámení na veletrhu). Vaše údaje budou v takovém případě zadány do systému pro správu uchazečů. Výše uvedený proces se vztahuje i na žádosti tohoto typu.

8.4. Kdo dostává mé údaje?

Ve společnosti ze skupiny BayWa r.e., která je příjemcem žádosti, budou k vašim osobním údajům mít přístup pouze osoby a oddělení podílející se na zpracování žádostí (tj. nadřízení, personální oddělení, specializovaná oblast, zástupci zaměstnanců). Pokud jsou do zpracování žádostí zapojeny osoby v jiné společnosti ze skupiny BayWa r.e., mohou jim vaše osobní údaje být v jednotlivých případech předány.

K plnění svých smluvních a právních povinností využíváme poskytovatele služeb. Pokud pro nás tito poskytovatelé zpracovávají osobní údaje, uzavíráme s nimi smlouvy, které vyžadují zákony o ochraně. Pro správu uchazečů využíváme softwarové řešení od společnosti rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburk, Německo, která pro nás zpracovává osobní údaje.

8.5. Jsou osobní údaje přenášeny do třetí země?

Když se ucházíte o práci ve společnosti ze skupiny BayWa r.e. mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), jsou údaje přenášeny na základě čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR, ledaže existují jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů.
Datové centrum pro platformu pro správu uchazečů od rexx systems GmbH, které využíváme, se nachází v Německu.

8.6. Jak dlouho budou mé osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje musíme ukládat na období 6 měsíců, abychom dostáli zákonným požadavkům na náležité zpracování žádosti a abychom mohli zodpovědět dotazy ve spojení s vaší žádostí a/nebo jejím zamítnutím.
Vaše osobní údaje budou smazány 6 měsíců po dokončení zpracování žádosti, tj. poté, co obdržíte rozhodnutí o přijetí či zamítnutí. Pro statistické účely budou vytvořena anonymní data o uchazečích.

Jakmile vyjádříte souhlas se zařazením podkladů do databáze uchazečů, budou vaše údaje uloženy a zpracovávány po období 12 měsíců. Po tomto období budou vaše osobní údaje smazány.

Jakmile obdržíte pracovní nabídku ze společnosti ze skupiny BayWa r.e. a vyjádříte souhlas se zahájením kroků souvisejících s nástupem, budou vaše údaje předány příslušné společnosti. Na vaše osobní údaje se vztahuje výše zmíněné období 6 měsíců po ukončení zpracování žádosti o práci. Pokud zpracování žádosti o práci nevedlo k vašemu přijetí nebo pokud nesouhlasíte se zahájením kroků souvisejících s nástupem, budou vaše osobní údaje vráceny zpět do databáze uchazečů. V obou případech budou vaše osobní údaje ukládány po dobu 12 měsíců počínaje datem prvního zahrnutí do databáze a následně budou smazány.

9. Komunikace e-mailem

Upozorňujeme, že zasílání nešifrovaných e-mailů je nutné považovat za nebezpečné, jelikož k obsahu e-mailu se mohou dostat neoprávněné osoby a za jistých okolností jej mohou pozměnit. Z tohoto důvodu žádáme, abyste nám nezasílali citlivé údaje e-mailem. Když se ucházíte o pracovní místo, použijte náš pracovní portál, protože tam budou vaše podklady přeneseny bezpečně. Pokud nám budete muset zaslat citlivé údaje e-mailem, použijte službu pro šifrování dat.

10. Jaké informace shromažďujeme, když navštívíte tuto stránku?

10.1. Obecné informace o používání cookies

Společnost BayWa r.e. na své stránce používá cookies a pixely (dále jen „cookies“). Cookies jsou drobné textové nebo obrázkové soubory, do nichž váš prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon a podobně) jisté informace pro případ, že stránku z tohoto zařízení navštívíte znovu. Váš prohlížeč cookies přijímá a používá je k identifikaci vašeho zařízení.

Cookies využíváme, aby naše stránka byla uživatelsky přívětivá. Z tohoto důvodu dokáže cookies rozpoznat jen vaše koncové zařízení. Osobní údaje se ukládají jen po výslovném souhlasu nebo v případě, že jsou zcela nezbytné pro využívání služeb, které si přejete.

Některé cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Umožňují nám, abychom váš prohlížeč rozpoznali, jakmile naši stránku opět navštívíte. Pokud si to nepřejete, můžete si prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval, když se cookies ukládají, a aby to povoloval jen případ od případu. Deaktivace cookies však může omezit funkčnost naší stránky.

Vysvětlení rozsahu a funkce cookies, které BayWa r.e. používá, najdete níže:

a. Funkční cookies
Funkční cookies ukládají informace, které již byly zadány (např. uživatelské jméno, váš jazyk či poloha), a uživatelé mají díky nim prospěch z lepších, personalizovaných funkcí. Tento typ cookies rovněž umožňuje požadované funkce jako přehrávání videí. Shromažďují se anonymizovaná data, zatímco další stránky, které navštěvujete, se nesledují. 

b. Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si stránka zapamatovala informace, které mění vzhled či chování stránky, například váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém  se nacházíte.

c. Analytické cookies
Tyto cookies nám pomáhají shromažďovat informace o způsobu, jakým je naše stránka používána. Zaznamenávají například počet návštěvníků a zdroje jejich návštěv. Na základě těchto informací můžeme zjistit, jak dobře naše stránka funguje, a zajišťovat její vylepšování. Analytické cookies nám umožňují zjistit, jaký obsah je navštěvován nejčastěji a nejméně často, zda se objevují chybové zprávy a jak se uživatelé na naší stránce pohybují. Shromážděné údaje jsou důsledně anonymní. Nelze tak zjistit totožnost žádného uživatele. Ve společnosti BayWa r.e. používáme tyto cookies jen k setrvalému zlepšování funkce stránky a uživatelského prožitku. Pokud nesouhlasíte s anonymním zaznamenáváním svého chování, můžete mu zabránit deaktivací cookies v prohlížeči.

d. Marketingové cookies
Marketingové cookies zajišťují, aby se uživatelům zobrazovala cílená, relevantní reklama uzpůsobená jejich zájmům. Rovněž se jejich pomocí hodnotí účinnost jistých kampaní. Tyto cookies ukazují, zda byla stránka navštívena. Lze je předat třetí straně. Cookies, které zlepšují práci s cílovými skupinami a reklamou, jsou často spojovány s funkcemi třetích stran.

10.2 Specifické cookies

Specifické cookies, které se používají na určitých stránkách BayWa r.e., jsou popsány tam. Odkaz na popis s názvem „website data tracking and opt-out“ lze najít v zápatí každé stránky. Tam najdete také odkazy na deaktivaci cookies.

11. Diagnóza, korekce a optimalizace pomocí Sentry

11.1. Rozsah a účel zpracování

Službu Sentry (poskytovanou společností Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, USA) používáme ke zlepšení technického výkonu našich služeb na našich webových stránkách sledováním stability systému a identifikací chyb v kódu. Uživatelské údaje, jako jsou informace o zařízení a čas chyby, jsou shromažďovány anonymně a nejsou spojeny s jinými údaji. Shromážděné údaje budou po dosažení účelu vymazány.

11.2. Typ údajů

V případě přenosu chyb lze přenášet a zpracovávat následující údaje:

 • IP adresa (pouze pro technický přenos chyby) 
 • Typ/verze prohlížeče 
 • Operační systém / verze operačního systému 
 • Stopa chyby (kde a jak k chybě došlo) 
 • Případně text z kontaktního formuláře (pokud se vyskytne chyba v kontaktním formuláři)

Software běží výhradně na vlastních serverech v Německu. Osobní údaje uživatelů se ukládají pouze tam. Údaje nebudou předány třetím stranám. BayWa r.e. nevyhodnocuje žádné údaje pro reklamní účely.

11.3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je článek 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR (oprávněný zájem správce). V našem oprávněném zájmu je zlepšovat technickou výkonnost našich služeb na našich webových stránkách sledováním stability systému a identifikací chyb v kódu.

11.4. Délka doby uchovávání

Následující osobní údaje budou ihned po přenosu vymazány, protože se používají pouze pro přenos mezi serverem a klientem:

 • IP adresa

Následující osobní údaje budou uchovávány pro výše uvedený účel po dobu 90 dnů a poté budou trvale vymazány:

 • Typ/verze prohlížeče 
 • Operační systém / verze operačního systému  
 • Stopa chyby  
 • Text z kontaktního formuláře

11.5. Možnost vznést námitku

Jelikož vaše IP adresa není zaznamenána, nemůžeme vám již uložené údaje přiřadit, a proto ukládáme zpravidla anonymní údaje. Právo na odvolání proto existuje pouze v jednotlivých případech, kdy jsme uložili osobní údaje v souvislosti s obsahem nesprávného kontaktního formuláře. Chcete-li uplatnit své právo na vznesení námitky, kontaktujte prosím: data-protection-officer(at)baywa-re.com.

12. Dochází k přenosu osobních údajů do jiných zemí?

Přenos osobních údajů do jiných zemí probíhá jen v individuálních případech a pouze na základě rozhodnutí Evropské komise, že daná země má adekvátní právní úpravu, dále na základě standardních smluvních doložek, vhodných záruk nebo vašeho výslovného souhlasu.

13. Jaká práva na ochranu osobních údajů máte?

Máte právo na informace o svých osobních údajích, na jejich opravu, smazání či omezení zpracování, dále právo vznést námitku vůči zpracování, právo na přenos relevantních údajů a právo podat stížnost v souladu s požadavky zákonů na ochranu osobních údajů.

Právo na informace
Můžete si od nás vyžádat informace o tom, zda a do jaké míry zpracováváme vaše osobní údaje.

Právo na opravu
Pokud vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který je neúplný či nesprávný, můžete kdykoli požádat o opravu či doplnění.

Právo na smazání
Můžete požádat, abychom smazali vaše údaje, pokud je zpracováváme nezákonně nebo pokud zpracování nepřiměřeně zasahuje do vašich legitimních zájmů hodných ochrany. Upozorňujeme, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému smazání, např. v případě, že zákon vyžaduje ukládání osobních údajů.
Bez ohledu na to, zda využijete svého práva na smazání, přikročíme k okamžitému a úplnému smazání vašich údajů, ledaže tomu brání libovolná zákonná transakce nebo zákonné období uchování.

Právo na omezení zpracování
Můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • rozporujete správnost údajů, a to po dobu, kterou potřebujeme k jejich ověření,
 • zpracování osobních údajů je nezákonné, ale vy odmítnete možnost jejich smazání a místo toho požadujete omezení používání,
 • již údaje nepotřebujeme pro zamýšlený účel, ale vy je ještě potřebujete k prosazení či hájení právních nároků nebo
 • jste vznesli námitku vůči zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Můžete požadovat, abychom vám osobní údaje, které jste nám poskytli, předali ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu a abychom vám umožnili jejich předání jinému správci bez našeho zásahu, a to za předpokladu, že:

 • tyto údaje zpracováváme na základě vašeho neodvolatelného souhlasu nebo k plnění smlouvy uzavřené mezi námi a
 • toto zpracování probíhá automatizovanými metodami.

Pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat, abychom vaše údaje předali přímo jinému správci.

Právo na námitky
Pokud vaše data zpracováváme pro legitimní účely, můžete vůči tomuto zpracování kdykoli vznést námitky z důvodů plynoucích z vaší situace. To se rovněž vztahuje na profilování založeném na těchto ustanoveních. Pak se zdržíme dalšího zpracování osobních údajů, ledaže můžeme prokázat pádné důvody pro zpracování, které jsou hodné ochrany a převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo ledaže zpracování slouží k prosazení, uplatňování či hájení právních nároků. Vůči zpracování svých osobních údajů pro účel přímé reklamy můžete vznést námitku kdykoli a bez udání důvodů.

Právo na odvolání
Pokud se domníváte, že zpracováváním osobních údajů porušujeme předpisy Německa či EU na ochranu osobních údajů, obraťte se na nás se žádostí o objasnění libovolných otázek. Můžete samozřejmě kontaktovat také dozorový úřad, do jehož působnosti BayWa r.e. spadá, tedy bavorský Zemský úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů.

Pokud vůči nám chcete uplatňovat libovolné z uvedených práv, obraťte se na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1. V případě pochybností si můžeme vyžádat dodatečné informace, abychom si ověřili vaši totožnost.

14. Mám povinnost poskytnout své údaje?

Zpracování osobních údajů je nutné k uzavření či plnění vaší smlouvy s námi. Pokud nám tyto informace neposkytnete, zpravidla budeme muset odmítnout uzavření smlouvy nebo plnění objednávky, případně již nebudeme schopni plnit stávající smlouvu, a ta tak bude muset být ukončena. Nejste však povinni dávat souhlas se zpracováním údajů, které pro plnění smlouvy nejsou relevantní nebo nejsou požadované zákonem.

k
Porovnání produktů (0)
Zatím nebyly vybrány žádné produkty k porovnání